Maskinutrustning

Vi har stor erfarenhet av att dimensionera och välja maskinutrustning för vatten-, avlopps- och biogasanläggningar. Genom goda kontakter med underleverantörer kan vi erbjuda de bästa maskinerna och den säkraste utrustningen för just era behov.

 Vi kan även erbjuda egentillverkad maskinutrustning av hög kvalitet, se ett urval i listan nedan:

  • Grovgaller & rensgallersedimenterinsbassnger
  • Avvattning & tvätt av rens
  • Sandtvätt
  • Luftningsutrustning
  • Slamskrapor
  • Band & skuvtransportörer
  • Vatten/slam värmeväxlare
  • Sedimenteringsbassänger

Kontakta oss för mer information på telefon 040-10 50 70

Se även www.slamex.fi för mer info och referenser