Kommunal vattenrening

Med stor erfarenhet inom kommunal reningsteknik kan vi erbjuda processlösningar och maskinutrustning som är anpassade just för era anläggningar. Vi kan bland annat erbjuda:

  • Dimensionering och projektering av vatten och avloppsreningsverk
  • Leverans av maskinkomponenter eller kompletta anläggningar
  • Utredningar och pilotstudier

Kontakta oss för mer information på telefon 040-10 50 70.