Tjänster

Econet Vatten & Miljöteknik kan tillsammans med Econet Group erbjuda tjänster och produkter för en effektiv vatten, avloppsvattenbehandling och gashantering hos er.

Industriell vattenrening

Med stor erfarenhet inom pappers- & massaindustrin, stålindustrin, pharma- och gruvindustrin kan vi erbjuda processlösningar och maskinutrustning som är anpassade just för era branscher.

Läs mer »

Kommunal vattenrening

Med stor erfarenhet inom kommunal reningsteknik kan vi erbjuda processlösningar och maskinutrustning som är anpassade just för era anläggningar.

 Läs mer »

Biogashantering

Econet Vatten & Miljöteknik har stor erfarenhet av hantering av organiskt avfall och restprodukter för framställning av biogas.

Vi dimensionerar och levererar även kompletta uppgraderings- anläggningar för att göra fordonsbränsle av rågasen.

Läs mer »

Konsultation/Design

Vi erbjuder bl.a. utredningar och förstudier, projektledning och utbildning.

 Läs mer »

Maskinutrustning

Vi har stor erfarenhet av att dimensionera och välja maskinutrustning för vatten-, avlopps- och biogasanläggningar.

Genom goda kontakter med underleverantörer kan vi erbjuda de bästa maskinerna och den säkraste utrustningen för just era behov.

 Läs mer »