2020-12-10 Marstrand ARV

Marstrand avloppsreningsverk pittoreskt placerat på höjden över hamninloppet skall moderniseras med bland annat nya skrapor till sedimenteringsbassängerna, nya blåsmaskiner samt komplettering av slamförtjockningen och slamutlastningen för att öka kapaciteten att ta ut slam under sommarmånaderna. I entreprenaden ingår även nytt ställverk samt nya elinstallationer.

Marstrand Avloppsreningsverk