2020-11-13 Skillingaryd ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB har av Vaggeryds Kommun fått en beställning för maskin- och rörinstallationer vid Skillingaryds avloppsreningsverk. I entreprenaden ingår förbehandling av avloppsvatten före nya skivfilter som levereras av Nordic Water samt filterslambehandling med lamellseparator. Ny kemikaliehantering, polymerberedning samt system för brutet vatten skall levereras och monteras.

Skillingaryd Avloppsreningsverk