2020-08-12 Emmaboda vattenverk

Emmaboda Vattenverk skall uppgradera sin kemikaliehantering vid vattenverket och Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Emmaboda Energi & Miljö AB att riva ut den befintliga utrustningen och ersätta den med ny utrustning. En ny silo för lagring av precesskemikalier samt doseringsutrustning levereras och monteras. I entreprenaden ingår även rörsystem, ventiler och instrumentering för ett komplett fungerande system.

Emmaboda vattenverk