2020-11-25 ISO Certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

Econet Vatten & Miljöteknik har sedan start arbetat hårt med ett strukturerat och effektivt kvalitets och ledningssystem. Då det går bra för oss och vi blir fler och fler anställda så har vi insett att behovet av att utveckla och förstärka våra rutiner ytterligare är nödvändigt för att fortsätta genomföra projekt med högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan. Vi har därför genomfört en uppgradering av vårt kvalitets och miljösystem och efter utförd extern revision kan vi nu stolta meddela att vi är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Tanum