2020-07-06 Om och tillbyggnad av Luftningsutrustning Lundåkra ARV

Den biologiska reningen vid Lundåkra ARV består av en Biodenipho process som är en avancerad reningsprocess där perioder av omrörning med eller utan luft appliceras. I dagsläget sker syresättningen med valsluftare men de skall demonteras och nytt luftarsystem installeras.

I leveransen ingår en maskinbyggnad för blåsmaskiner, rörsystem med luftfördelning samt ett bottenluftarsystem för god syreöverföring.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum