2020-08-13 Vetlanda Vattentorn

Njudung Energi Vetlanda AB skall renovera vattentornet i Vetlanda, Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag via Gatu Väg Väst (GVV) att utföra rörinstallationer vid renoveringen av vattentornet.

Vetlanda vattentorn

2020-08-12 Emmaboda vattenverk

Emmaboda Vattenverk skall uppgradera sin kemikaliehantering vid vattenverket och Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Emmaboda Energi & Miljö AB att riva ut den befintliga utrustningen och ersätta den med ny utrustning. En ny silo för lagring av precesskemikalier samt doseringsutrustning levereras och monteras. I entreprenaden ingår även rörsystem, ventiler och instrumentering för ett komplett fungerande system.

Emmaboda vattenverk

2020-07-06 Om och tillbyggnad av slambehandling Lundåkra ARV

Lundåkra avloppsreningsverk (ARV) ligger söder om centrala Landskrona
Behandlingen av spillvatten på Lundåkra ARV består av mekanisk rening som efterföljs av biologisk
och kemisk rening. Reningsverket tar även emot externslam

Econet har vunnit en totalentreprenad för att förbättra funktionen och kapacitet för slamhanteringen vid Lundåkra avloppsreningsverk. Befintlig slamsilo ersätts med en ny slamsilo och i projektet ingår även utbyte och komplettering av skruvtransportörer och torrslampumpar.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum

2020-07-06 Om och tillbyggnad av Luftningsutrustning Lundåkra ARV

Den biologiska reningen vid Lundåkra ARV består av en Biodenipho process som är en avancerad reningsprocess där perioder av omrörning med eller utan luft appliceras. I dagsläget sker syresättningen med valsluftare men de skall demonteras och nytt luftarsystem installeras.

I leveransen ingår en maskinbyggnad för blåsmaskiner, rörsystem med luftfördelning samt ett bottenluftarsystem för god syreöverföring.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum

2020-06-17 Om och tillbyggnad containerhall och renshantering Sölvesborgs ARV

Econet skall utföra maskin och processinstallationer åt AF Bygg som utför entreprenaden för Sölvesborgs Energi & Vatten AB. I entreprenaden ingår nya rensgaller, transportskruvar och tvättpress för grovrening. Även anpassningar kring det befintliga sandfånget skall utföras samt ett nytt rejektvattensystem skall installeras.

Projektet skall vara klart till sommaren 2021.

Tanum