2020-02-26 Maskinutrustning Ullared ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av AF Bygg Syd AB att leverera maskin och processinstallationer i den nya filterhallen vid Ullared ARV för VIVAB.

Leveransen består av leverans och montage av trumfilter för slutpolering. I Leveransen ingår bland annat även att producera tekniskt vatten som skall behandlas med UV ljus för desinficering.

Ullared natur