2020-03-01 Ombyggnad av Resö avloppsreningsverk

Tanums kommun, pittoreskt beläget i norra Bohuslän, är den till ytan den största kommunen i Bohuslän. Resö avloppsreningsverk ska byggas ut med en ny biologisk rening placerad utomhus bredvid den befintlig biobädden som skall vara kvar som en reservprocess.

Inne i befintlig reningsverksbyggnad ska ny rensutrustning installeras för rening av inkommande avloppsvatten samt ny mekanisk förtjockare monteras för att hantera producerat slam.

Entreprenaden är en totalentreprenad och skall vara färdigställd under 2020.

Tanum

2020-02-28 Långt bort i Ryssland

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av Econet OY att göra processdimensionering och leverera maskinutrustning för den biologiska reningen vid den nya externreningsanläggningen till ett pappers och massbruk i den vackra staden Ust Ilimsk i Irkutsk oblast Ryssland.

Den biologiska processen är en Biofilm Aktivslam anläggning med grovblåsiga luftare i Biofilm processen samt uppflyftbara finblåsiga luftare i Aktivslam processsen.

Maskinutrustningen tillverkas och kommer att leveras efter sommaren 2020.

UST Natur

2020-02-26 Maskinutrustning Ullared ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av AF Bygg Syd AB att leverera maskin och processinstallationer i den nya filterhallen vid Ullared ARV för VIVAB.

Leveransen består av leverans och montage av trumfilter för slutpolering. I Leveransen ingår bland annat även att producera tekniskt vatten som skall behandlas med UV ljus för desinficering.

Ullared natur

2020-02-27 Rening av läkemedel Ronneby Miljö & Teknik

Tillsammans med Ronneby Miljö & Teknik AB arbetar vi i ett samverkansprojekt för att uppföra en pilotanläggning som skall rena läkemedelsrester i vid Rustorp ARV. I projektet skall även en fullskalig anläggning uppföras i Bräkne Hoby. Pilotanläggningen kommer att stå klar till våren och fullskaleanläggningen kommer att vara i drift till hösten.

Läkemedelsrening