2020-12-10 Marstrand ARV

Marstrand avloppsreningsverk pittoreskt placerat på höjden över hamninloppet skall moderniseras med bland annat nya skrapor till sedimenteringsbassängerna, nya blåsmaskiner samt komplettering av slamförtjockningen och slamutlastningen för att öka kapaciteten att ta ut slam under sommarmånaderna. I entreprenaden ingår även nytt ställverk samt nya elinstallationer.

Marstrand Avloppsreningsverk

2020-11-25 ISO Certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

Econet Vatten & Miljöteknik har sedan start arbetat hårt med ett strukturerat och effektivt kvalitets och ledningssystem. Då det går bra för oss och vi blir fler och fler anställda så har vi insett att behovet av att utveckla och förstärka våra rutiner ytterligare är nödvändigt för att fortsätta genomföra projekt med högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan. Vi har därför genomfört en uppgradering av vårt kvalitets och miljösystem och efter utförd extern revision kan vi nu stolta meddela att vi är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Tanum

2020-11-13 Skillingaryd ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB har av Vaggeryds Kommun fått en beställning för maskin- och rörinstallationer vid Skillingaryds avloppsreningsverk. I entreprenaden ingår förbehandling av avloppsvatten före nya skivfilter som levereras av Nordic Water samt filterslambehandling med lamellseparator. Ny kemikaliehantering, polymerberedning samt system för brutet vatten skall levereras och monteras.

Skillingaryd Avloppsreningsverk

2020-11-20 Veddinge ARV

Veddinge avloppsreningsverk som ingår i VIVAB (Vatten och Miljö Väst AB) skall byggas om.
Entreprenaden är en utförandeentreprenad där reningsverket skall byggas om med ny intagsil, ny skrapa till försedimentering och ombyggnad av aktivslamprocessen samt slamlagring.
Även ny instrumentering samt byte av ställverk med nya elinstallationer och automation ingår i entreprenaden.

Veddinge Avloppsreningsverk

2020-11-02 Gnosjö ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB har av Gnosjö kommun erhållit kontrakt avseende maskin- och rörinstallationer vid Gnosjö avsloppsreningsverk. I entreprenaden ingår grovrening, centrifug, polymerstation, pumpar, omrörare, rörinstallationer samt även ny instrumentering.

Gnosjö Avloppsreningsverk