2020-11-25 ISO Certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

Econet Vatten & Miljöteknik har sedan start arbetat hårt med ett strukturerat och effektivt kvalitets och ledningssystem. Då det går bra för oss och vi blir fler och fler anställda så har vi insett att behovet av att utveckla och förstärka våra rutiner ytterligare är nödvändigt för att fortsätta genomföra projekt med högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan. Vi har därför genomfört en uppgradering av vårt kvalitets och miljösystem och efter utförd extern revision kan vi nu stolta meddela att vi är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Tanum

2020-07-06 Om och tillbyggnad av Luftningsutrustning Lundåkra ARV

Den biologiska reningen vid Lundåkra ARV består av en Biodenipho process som är en avancerad reningsprocess där perioder av omrörning med eller utan luft appliceras. I dagsläget sker syresättningen med valsluftare men de skall demonteras och nytt luftarsystem installeras.

I leveransen ingår en maskinbyggnad för blåsmaskiner, rörsystem med luftfördelning samt ett bottenluftarsystem för god syreöverföring.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum

2020-06-17 Om och tillbyggnad containerhall och renshantering Sölvesborgs ARV

Econet skall utföra maskin och processinstallationer åt AF Bygg som utför entreprenaden för Sölvesborgs Energi & Vatten AB. I entreprenaden ingår nya rensgaller, transportskruvar och tvättpress för grovrening. Även anpassningar kring det befintliga sandfånget skall utföras samt ett nytt rejektvattensystem skall installeras.

Projektet skall vara klart till sommaren 2021.

Tanum

2020-07-06 Om och tillbyggnad av slambehandling Lundåkra ARV

Lundåkra avloppsreningsverk (ARV) ligger söder om centrala Landskrona
Behandlingen av spillvatten på Lundåkra ARV består av mekanisk rening som efterföljs av biologisk
och kemisk rening. Reningsverket tar även emot externslam

Econet har vunnit en totalentreprenad för att förbättra funktionen och kapacitet för slamhanteringen vid Lundåkra avloppsreningsverk. Befintlig slamsilo ersätts med en ny slamsilo och i projektet ingår även utbyte och komplettering av skruvtransportörer och torrslampumpar.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum

2020-05-04 Nyköping kommun, Blåsmaskiner

De befintliga blåsmaskinerna vid Brandholmens ARV skall bytas ut mot nya energieffektiva magnetlagrade turboblåsmaskiner med högre prestanda för att klara av framtida krav i reningsanläggningen.

Då de befintliga blåsmaskinerna skall tas ut drift men den befintliga byggnaden även skall användas i framtiden hyrs en tillfällig blåsmaskinutrustning för luftförsörjningen till den biologiska reningen under projektet.

Anläggningen skall tas i drift under hösten 2020.

Tanum