2019-03-27 VIVAB Flotation och biologi

Econet Vatten och Miljöteknik har fått i uppdrag av Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) att bygga om flotationsanläggningen och biobassängerna vid Smedjeholmens ARV. I projektet ingår förutom maskin och processinstallationer även ombyggnad av ventilation och värmesystem samt el och styrinstallationer. Även en del kompletterande byggnadsarbeten skall utföras i entrprenaden.

Smedjeholmen

2019-03-11 Nya blåsmaskiner Ekeby Reningsverk

Econet Vatten & Miljöteknik skall demontera de två befintliga blåsmaskinerna (bild nedan) och byta ut de mot nya blåsmaskiner. De nya blåsmaskiner har en kapacitet på 7 500 Nm3/h/st och är utrustade med magnetlager för att minimera servicebehovet. 

Entreprenaden är en totalentreprenad och de nya blåsmaskinerna skall monteras efter sommaren 2019. 

 

Eskilstuna blåsmaskiner

 

2019-01-17 Ronneby Miljö & Teknik AB

 Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB att bygga om inloppspumpstation, rens- och sandhantering, externslammotagning vid Rustorp ARV.

Entreprenaden är en totalentreprenad och kommer bland annat att omfatta byte av befintliga snäckpumpar, rensgaller, rens- och tvättpress, sandavvattnare och sandskruv. Dessutom skall el och styrinstalltioner samt ventilation moderniseras i anläggningen för att ge en bättre arbetsmiljö

 

Ronneby miljöteknik