2018-11-21 Biosteg Nyland ARV

Vid Nyland ARV i Kramfors skall det befintliga biosteget som är en konventionell aktivslamprocess uppgraderas till en tvåstegs biosteg (MBBR) process för att klara den framtida belastningsökningen. De befintliga flockningsvolymerna och sedimenteringsbassängerna skall byggas om och anpassas för den nya processen. I entreprenaden ingår bland annat nya blåsmaskiner, luftarsystem, bärarmaterial, omrörare, instrumentluftkompressor och tillkommande instrumentering.

Entreprenaden är delad och Econet Vatten & Miljöteknik AB utför maskin, bygg och rörinstallationer.
Driftsättning kommer att ske under våren 2019.

Nyland ARV utsikt