2018-11-15 Renovering pumpstation Vellinge

Pumpstation SK01 i Velling och är i behov av renovering. Projektet drivs i samverkan där Econet Vatten och Miljöteknik har entreprenaden för maskin och processinstallationer. I projektet ingår provisorisk pumpning under entreprenadtiden, skruvpumpar med utökad kapacitet.

Projektet kommer att färdigställas under 2019.

Econet Waterhow 2