2018-11-05 Sodaberedning Partille kommun

Partilles vattenverk pittoreskt placerat vid Kåsjön skall investera i en ny sodaberedning. En befintlig silo för kalk skall byggas om till en sodaberedare med ny utrustning samt en ny beredare. Den befintliga silon för soda skall modifieras och byggas om för en utökad kapacitet. Även den befintliga sodasilon förses med en ny beredare. I entreprenaden ingår även nya doseringpumpar samt el och styrinstallationer.

Projektet kommer att vara klart till sommaren 2019.

Partille sodaberedning