2018-11-01 Skruvpress Borgeby

Vid Borgeby ARV installeras en ny skruvpress för att modernisera den befintliga slamhanteringen. I entreprenaden igår demontage av den gamla centrifugen och montage av den nya skruvpressen. Övrig kringutrustning såsom slampumpar och polymerstation byts ut mot ny utrustning och lokalen rustas upp med nytt golv.

Lomma beach