2018-06-05 NSVA Rensanläggning Lundåkraverket

Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift 1962 och har byggts ut och moderniserats i flera etapper.

Entreprenaden omfattar bland annat byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv. I leveransen ingår leverans och installation av nytt rensgaller, skruvtransportör och travers för service och underhåll. Även provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingår i entreprenaden.

Projektet pågår och skall vara slutfört under hösten 2018.

NSVA Lundåkraverket