2018-06-05 Sydvatten råvattenpump Vombverket

Vombverket togs i drift 1948 och producerar vatten till Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv.

Här produceras dricksvatten genom infiltration ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten. Via två intagsledningar tar Vombverket in cirka 900 liter vatten per sekund från Vombsjön.

Projektet som Econet skall utföra är en totalentreprenad för utbyte av pump i intagsstationen vid Vombverket.
Entreprenaden innefattar demontering av befintlig pump och motor samt rör och kringutrustning.
Ny råvattenpump med motor samt rör och kringutrustning som skall installeras dimensioneras för 1 000 l/s..

Projektet pågår och skall vara slutfört under hösten 2018.

Vomb