2018-03-20 Nya omrörare rötkammare

Econet Vatten & Miljöteknik har fått en beställning av VA-Syd för renovering och ombyggnation av de befintliga rötkammarna på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Entreprenaden omfattar leverans och montage av bafflar, omrörare samt skumbrytare med tillhörande utrustning inklusive el installationer.

Projektet har startat och kommer avslutas 2018.

Sjölunda RK ritning web