2018-03-14 Luftarsystem Pappers & Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har sålt ett nytt komplett luftarsystem för luftning av aktivslam vid ett Pappers och massabruk. Det befiliga luftarsystemet kommer att demonteras och ett nytt underhållsfritt fast grovblåsigt luftarsystem kommer monteras i botten på bassängen. Leveransen är en totalentreprenad där luftarsystemet är dimensionerat för ett luftföde av 36 600 Nm3/h.

Projektet har startat och kommer avslutas före sommaren.

SCA Grovblås web2