2017-11-12 Källby ARV

Befintliga blåsmaskiner i Källbys avloppsreningsverk är gamla och behöver bytas ut för att säkerställa och
energieffektivisera driften. Blåsmaskinerna försörjer aktivslamprocessen med luft.

Totalentreprenaden avser leverans och installation av två nya turboblåsmaskiner.
Även luftflödesmätare skall levereras och installeras.
Arbetet avser demontage av befintlig utrustning, anpassning av befintlig utrustning
samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Projektet har startat och kommer avslutas under 2018.

Kallby arv 2