2017-11-06 Tranemo ARV

Tranemos avloppsreningsverk byggs om med en ny mottagningsstation för septikslam, ett system för utlastning
av behandlat slam samt ett system för hantering av rejektvatten från slamavvattning och från slamförtjockning.

Econet levererar maskinutrutning i en delad entreprenad.

Projektet har startar och kommer att avlutas under 2018.

Tranemo kyrka