2017-09-25 Utbyte luftningssystem Getterörverket

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och renovera luftfartssystemet på Getteröverket.

De befintliga blåsmaskinerna skall byta ut mot nya energieffektiva blåsmaskiner samt luftarmembranen i den biologiska reningen samt rejektvattenutjämningen skall bytas ut. I entreprenaden ingår även leverans av omrörare för att öka flexibiliteten för kvävereningen med en utökad anox volym vid behov.

Projektet skall vara klart till hösten 2018.

Varberg luftning