2017-08-31 Ombyggnad av Älvsereds ARV

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och bygga ut Älvsersed ARV. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att leverera maskin och el/styr-utrustning för entreprenaden.

I projektet ingår renovering av befintlig pumpstation, nya intagsgaller och renspress, ombyggd luftningsbassäng, byte av skrapa i sedimenteringsbassäng samt nytt efterföljande polersteg med trumfilter.

Projektet startar omgående och planeras vara klart till våren 2018.

Älvsered ARV