2017-06-01 Slamhantering Skene ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har återigen fått uppdrag av Marks kommun att leverera utrustning till deras reningsverk i Skene.

Entreprenaden omfattar två stycken centrifuger från Noxon samt transportörer för att fördela slammet till 4 st slutna containers för enkel och smidig hantering av det avvattnade slammet. I entreprenaden ingår även slampumpning, polymerstation och rejekthantering.

Samtlig utrustning kommer placeras i en ny byggnad. Projektet startas omgående och kommer att vara klart till sommaren 2018. 

Skene slamhantering