2017-03-14 Rosendals pumpstation moderniseras

Econet Vatten & Miljöteknik har fått förtroendet av VA SYD att byta ut två av de sex avloppspumplinjer vid Rosendals pumpstation i Malmö. Projektet syftar till att säkerställa och förbättra driften av anläggningen när de gamla pumparna från 1961 byts ut. Varje pump dimensioneras för ett flöde av 1 100 l/s. Målet är en driftsäkrare, energisnålare och ur arbetsmiljösynpunkt bättre pumplösning.

Entreprenaden avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning. Pumpstationen skall vara i drift och pumpa upp avloppsvatten till Sjölunda ARV under entreprenadtiden.

Rosendals pumpstation