2017-01-23 Luftarsystem Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att byta ut hela luftarsystemet vid en anläggning för rening av avloppsvatten från ett massabruk. Det nya luftarsystemet är anpassat för att service och underhåll på membran skall kunna utföras under drift och är dimensionerat för ett luftflöde på totalt 31 500 Nm3/h.


Installation av luftarsystemet kommer att ske under våren 2017.

aeration