2017-11-12 Källby ARV

Befintliga blåsmaskiner i Källbys avloppsreningsverk är gamla och behöver bytas ut för att säkerställa och
energieffektivisera driften. Blåsmaskinerna försörjer aktivslamprocessen med luft.

Totalentreprenaden avser leverans och installation av två nya turboblåsmaskiner.
Även luftflödesmätare skall levereras och installeras.
Arbetet avser demontage av befintlig utrustning, anpassning av befintlig utrustning
samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Projektet har startat och kommer avslutas under 2018.

Kallby arv 2

2017-11-11 Superföretag 2017

Econet Vatten & Miljöteknik har utsetts till ett Superföretag!!

Vi har kvalat in på Veckans Affärers lista över Superföretag. För att komma med i rankingen och kvala in som ett av Veckans Affärers Superföretag krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

Se mer info och andra företag på listan här.

VA Superforetag 2017 nyhet

2017-09-25 Utbyte luftningssystem Getterörverket

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och renovera luftfartssystemet på Getteröverket.

De befintliga blåsmaskinerna skall byta ut mot nya energieffektiva blåsmaskiner samt luftarmembranen i den biologiska reningen samt rejektvattenutjämningen skall bytas ut. I entreprenaden ingår även leverans av omrörare för att öka flexibiliteten för kvävereningen med en utökad anox volym vid behov.

Projektet skall vara klart till hösten 2018.

Varberg luftning

2017-11-06 Tranemo ARV

Tranemos avloppsreningsverk byggs om med en ny mottagningsstation för septikslam, ett system för utlastning
av behandlat slam samt ett system för hantering av rejektvatten från slamavvattning och från slamförtjockning.

Econet levererar maskinutrutning i en delad entreprenad.

Projektet har startar och kommer att avlutas under 2018.

Tranemo kyrka

2017-08-31 Ombyggnad av Älvsereds ARV

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och bygga ut Älvsersed ARV. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att leverera maskin och el/styr-utrustning för entreprenaden.

I projektet ingår renovering av befintlig pumpstation, nya intagsgaller och renspress, ombyggd luftningsbassäng, byte av skrapa i sedimenteringsbassäng samt nytt efterföljande polersteg med trumfilter.

Projektet startar omgående och planeras vara klart till våren 2018.

Älvsered ARV