2016-05-09 Luftningsutrustning SCA

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av SCA att leverera luftningsutrustning till deras utbyggnad av externrening vid ett Massabruk.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under hösten 2018.

Luftning Econet liten 2