2016-04-01 Maskinutrustning SCA

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av SCA att leverera maskinutrustning till deras utbyggnad av externrening vid ett Massabruk.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under hösten 2017.

SCA Skrapa