2016-04-01 Renare dricksvatten i Sölvesborg

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Sölvesborgs Energi & Vatten AB att rena kommunens dricksvatten från kemikalierester.

Uppdraget omfattar installation av aktivt kolfilteranläggning, UV-ljus samt tillhörande byggnads-, el-, rör- och maskininstallationer till en komplett anläggning.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under sommaren 2016.

 Kolfilter