2016-09-08 Arvidsjaur skruvpress

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Arvidsjaurs kommun att uppgradera deras slamhantering med en skruvpress. Den befintliga centrifugen demonteras och en ny energieffektiv skruvpress från Alfa Laval skall installeras.

Projektet som är en totalentreprenad kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under hösten 2016.

För er som är intresserade av energieffektiv slamhantering så är ni välkomna till vår monter på VA-Mässan den 27-29 September så berättar vi mer och kan se på skruvpressen tillsammans!

Skruvpress Arvidsjaur

2016-05-09 Luftningsutrustning SCA

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av SCA att leverera luftningsutrustning till deras utbyggnad av externrening vid ett Massabruk.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under hösten 2018.

Luftning Econet liten 2

2016-04-01 Renare dricksvatten i Sölvesborg

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Sölvesborgs Energi & Vatten AB att rena kommunens dricksvatten från kemikalierester.

Uppdraget omfattar installation av aktivt kolfilteranläggning, UV-ljus samt tillhörande byggnads-, el-, rör- och maskininstallationer till en komplett anläggning.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under sommaren 2016.

 Kolfilter

2016-05-09 Kväverening Klagshamns ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB skall tillsammans med VA SYD uppföra en anläggning för att behandla rejektvattnet från slamavvattningen med en sk anammoxprocess. Syftet med anläggningen är att effektivisera kvävereningen vid Klagshamns reningsverk i Malmö.

Entreprenaden är en totalentreprenad och samtliga delmoment för en komplett anläggning ingår. Bland annat ingår projektering, maskinutrustning, mark och byggnadsarbeten samt el och styrinstallationer.

Projektet kommer att vara klart under hösten 2016.

 Luftning Econet

2016-04-01 Maskinutrustning SCA

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av SCA att leverera maskinutrustning till deras utbyggnad av externrening vid ett Massabruk.

Projektet kommer påbörjas ombedelbart och vara avslutat under hösten 2017.

SCA Skrapa