2015-04-29 Skene ARV får ny rens- och sandhantering

Marks kommun moderniserar inloppet på Skene ARV och har valt Econet Vatten och Miljöteknik för att leverera och installera nya rensgaller, renstvättpress samt sandtvätt.

Totalentreprenaden har påbörjats och utrustningen levereras före sommaren för att installeras och sättas i drift under augusti.

Skene 2