2014-12-21 Ny slamavvattning Sjölunda ARV

Econet Vatten och Miljöteknik är tacksamma över att återigen ha fått VA SYDs förtroende att utföra en totalentreprenad, denna gång gäller det en ny slamavvattning på Sjölunda ARV i Malmö. Sjölunda avloppsreningsverk tar emot avloppsvattnet från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. Verket har idag cirka 300 000 personer anknutna till sig och är därmed ett av Sveriges största reningsverk.

Entreprenaden omfattar rivning av befintlig föråldrad utrustning bestående av rötslampumpar, tre centrifuger, slamtransportband och transportskruvar samt övrig utrustning. De befintliga centrifugerna ersätts med tre nya Alfa Laval maskiner, likaså skall tre stycken nya slampumpar för matning till centrifugerna installeras. Slamtransportband och –skruvar ersätts av tre torrslampumpar för pumpning till befintlig silo. Även nya polymerdoseringspumpar installeras både för dosering samt för smörjning av torrslamledningar. Vidare ingår rörsystem, armaturer och instrumentering. Entreprenaden omfattar även erforderliga el- och styrinstallationer samt programmering.

Projekteringsarbetena är påbörjade och första leverans samt inledande montagearbeten beräknas ske till våren. En fullt driftsatt anläggning, med kapacitet att behandla totalt ca 6 500 ton TS per år, skall stå klar till hösten 2015. Då kommer VA SYD ha en flexiblare, driftsäkrare och energisnålare anläggning än i dag.

2014-09-26 Vinnare i mässtävlingen?

Tack för en mycket trevlig mässa med många givande och trevliga möten!

Econet presonal Mässa 2014

Ni som är med i tävligen finner de vinnande numren nedan:

 Första pris: 114

Andra pris: 383

Tredje pris: 492

Sedan följer pris nummer fyra till tio:
343
59
5
52
204
408
411

Har ni ett av ovan nummer på era vattenflaskor så epostar ni in en bild med er och vattenflaska, med numret synligt, så ordnar vi över de fina priserna!

2014-09-26 Econet anställer erfaren projektledare

Vi hälsar Anders Löwenstierna välkommen till Econet Vatten & Miljöteknik!

Econet fortsätter med sin expansion och är glada att kunna förstärka organisationen med en erfaren projektledare.
Anders Löwenstierna kommer närmast från Södra Cell Mörrum där han har jobbat som projektledare inom flera områden på massabruket. Dessförinnan har han jobbat på olika positioner inom Skanska koncernen, både i Sverige och internationellt.

Anders kommer börja arbete på Econet i mitten av oktober.

2014-09-11 Renovering rötkammare Örkelljunga

Kommande tillståndskrav medför att rötkammaren på Örkelljunga ARV måste inspekteras och renoveras. Econet Vatten och Miljöteknik har valts som entreprenör för att utföra nödvändiga åtgärder avseende bygg- och maskininstallationer. Renoveringsarbetena har påbörjats och projektet fortlöper under hösten.

2014-09-11 Modernisering slamhantering Ekebyhovs reningsverk

Econet tackar Roslagsvatten AB för förtroendet att modernisera slamhanteringen vid Ekebyhovs reningsverk.

Ekebyhovs reningsverk - Ekerös största med 20.000 anslutna pe - har två befintliga centrifuger för avvattning av sitt slam varav den äldsta är från 1974. För att modernisera anläggningen och nå högra kapacitet och torrhalt i slammet skall centrifugen bytas ut mot en ny modern centrifug från Alfa Laval.

För att underlätta hanteringen av det avvattnade slammet skall nya transportörer och utmatningsskruvar installeras för automatisk fyllning av lastväxlarflak.

Leveransen utförs som en totalentreprenad inklusive projektering, maskinutrustning, byggnadsarbeten inklusive el och styrinstallationer. Anläggningen kommer att tas i drift under våren 2015.

Ekerö 3D skiss

2014-08-28 Förbättrad vattenkvalitet i Halmstad och Sennan

Laholmsbuktens VA vill säkerställa en fortsatt god kvalitet på sitt dricksvatten och har utsett Econet Vatten och Miljöteknik som totalentreprenör för om- och tillbyggnaden av Sennans vattenverk. Entreprenaden omfattar i stora drag nytt UV-system samt utrustning för pH-justering och inkluderar maskin-, bygg-, mark- samt el- och styrarbeten. Arbetena kommer att påbörjas inom kort och beräknas vara färdiga under våren 2015.

 2014-08-21Moderniserad slamavvattning i Göviken

Östersunds kommun vill modernisera och förbättra slamavvattningen på Gövikens ARV och har valt Econet Vatten och Miljöteknik som entreprenör för leverans och installation av ny centrifug med kringutrustning, uppdraget inkluderar även rivning av befintlig slamavvattningsutrustning. Arbetena har påbörjats och kommer när de är färdiga i slutet av året leda till minskade slammängder och en bättre arbetsmiljö.

2014-06-23 Econet ställer ut på VA-Mässan

Välkomna till Va Mässan den 30 September till den 2 Oktober i Jönköping.
Klicka på bilden nedan för att skriva ut er fria entrebiljett.

ECONET VA Mässan

2014-03-24 Leverans av Centrifuger till Ellinge ARV, Eslöv

Econet Vatten & Miljöteknik har fått ytterligare ett uppdrag av VA SYD, denna gång avseende leverans och installation av två stycken centrifuger med tillhörande kringutrustning på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv.

Totalentreprenaden omfattar utöver centrifuger även demontage av befintlig utrustning, byggnadsarbeten, el- & automationsinstallationer samt rör, ventiler och instrument.

Projektet har påbörjats och kommer efter färdigställandet i början av 2015 leda till minskad energiförbrukning förbättrad avvattning och inte minst en trevligare arbetsmiljö!


2014-02-15 Leverans av biogasuppgradering till Biogas Gotland

Brogas Gotland expanderar och ökar sin produktion av biogas på Gotland! 
Econet Vatten & Miljöteknik gör nu sitt fjärde projekt för Biogas Gotland och levererar ytterligare en biogasuppgraderingsanläggning.

Tidigare projekt har omfattat leverans av en biogasuppgradering, en gastork samt att bistå i samband med expansion och flytt av anläggningsdelar. Uppgraderingsanläggningen kommer att placeras i anslutning till hamnen i Visby.

Entreprenaden har påbörjats och anläggningen kommer vara i full drift lagom till sommarsäsongen drar igång på Gotland.

2014-01-17 Värnamo moderniserar och bygger ut Horda ARV

Värnamo kommun skall modernisera och bygga ut Horda ARV och har valt Econet Vatten och Miljöteknik AB som maskinentreprenör. Entreprenaden omfattar i korta ordalag rivning och demontering av befintlig utrustning samt leverans och installation av ny utrustning för mekanisk behandling, kemdosering och flockning, slambehandling samt instrumentering.

Entreprenaden påbörjas under början av året och färdigställs under hösten 2014.

2014-01-07 Polymeranläggning Sjölunda ARV, Malmö

Econet Vatten och Miljöteknik AB har fått i uppdrag av VASYD att leverera och installera två parallella linjer för storsäckshantering samt beredning och dosering av polymer till befintlig utrustning för slamförtjockning respektive slamavvattning vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Arbetena, vilka även inkluderar tillhörande el- och automation, inleds inom kort och beräknas pågå under våren 2014.