2013-11-08 Två nya projekt

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått två nya uppdrag.

Det första uppdraget omfattar en totalentreprenad för rening av metallhaltigt avloppsvatten för en industriell kund. Detaljprojektering inklusive processgarantier samt leverans av en komplett anläggning för separering av slam samt metaller ingår i uppdraget.

Det andra uppdraget består av en leverans av kyltorn till ett massabruk för att sänka temperaturen på deras orenade avlopp före den biologiska reningsanläggningen. Econet har lång erfarenhet av specialdesignade kyltorn för pappers och massaindustrin vilket medfört att kunden beställt kyltornen från Econet för leverans till deras bruk i Nya Zeeland.

De nya leveranserna kommer att utföras under våren 2014.


2013-09-02 Econet nyanställer...igen...

Vi hälsar Claes Rudenholm välkommen till Econet Vatten & Miljöteknik!

Det går bra för Econet och vi är glada att kunna stärka såväl våra resurser som vår kompetens i både befintliga och framtida projekt.Claes kommer närmast från Purac där han varit chef för anbudsavdelningen de senaste åren. Dessförinnan har han arbetat som konsult, bl.a. på Sweco, med uppdragsledning samt utredningar och projektering. Den 26 augusti börjar Claes som projektledare hos oss med särskilt fokus på anbudsarbetet.


2013-09-01 Leverans av luftningsutrustning till BillerudKorsnäs

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått ett uppdrag av BillerudKorsnäs Gruvöns bruk att uppgradera deras avloppsreningsanläggning vid Gruvöns bruk utanför Karlstad.

Leveransen omfattar nya luftare samt installationsarbeten för det nya luftarsystemet i deras befintliga luftningsbassäng.

Entreprenaden kommer att resultera i att energiförbrukningen för reningsanläggningen minskar och ger därmed en minskad miljöbelastning.Entreprenaden kommer att utföras under tidig höst


2013-08-01 Econet nyanställer

Econet hälsar Natasha Montes välkommen till företaget.

Då Econet fått fler projekt på sitt bord kan vi med glädje meddela att Natasha har blivit anställd som ny projektingenjör. Hon började hos oss den 1 juli och kommer att arbeta med våra befintliga och kommande projekt framöver.

Natasha har tidigare jobbat hos Purac där hon jobbade som processingenjör, och Avesta Finishing Chemicals där hon arbetade med att utveckla underhållsarbetet. Efter att ha tagit examen som maskiningenjör vid Högskolan Skövde våren 2012 flyttade hon tillbaka till Malmö och blev då åter skåning.Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete och utveckling tillsammans!


2013-06-28 Leverans av centrifug till Kristianstad

Kristianstad kommun moderniserar sin utrustning för slamavvattning på det centrala avloppsreningsverket. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att som en totalentreprenad utföra demontage av en äldre centrifug och polymerstation samt installera och driftsätta den nya utrustningen.

Projektet omfattar bland annat installation av en centrifug, polymerberedning, transportskruv samt slampumpar och övrig utrustning som krävs för full funktion. Leveransomfattning består av projektering samt levereras av maskinutrustning, el- och styrutrustning samt byggnadsarbeten.

Installationen av den nya utrustningen skall göras under tiden som den befintliga slamhanteringen är i drift så det ställs stora krav på samordning, säkerhet och god kommunikation under projektet.

Projektet startas omgående och anläggningen skall installeras och driftsättas under hösten/vintern.

 

Kristianstad ARV 


2013-05-05 Maskininstallationer till Ängholmens ARV, Tjörns kommun

Tjörns kommun har sedan ett par år tillbaka påbörjat en process att slå ihop sina reningsverk till ett större reningsverk istället för dagens situation där flera mindre reningsverk finns inom kommunen, detta för att förenkla och förbättra driften och kunna bättre hantera framtida belastningsökningar.

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av kommunen att leverera och installera maskinutrustning till utbyggnadsetapp 1B på Ängholmens reningsverk.

Leveransen omfattar bland annat rensgaller, pumpar, skrapor, rörinstallation, instrument, ventiler, bärare, luftarsystem etc.Utbyggnaden kommer att ske under pågående drift på reningsverket vilket kräver god samordning med beställare, konsult och övriga entreprenörer, under entreprenadens utförande.

Projektet påbörjas omgående och skall vara avslutat till årsskiftet 2013/2014.

 

Tjorn

 

2013-04-10 Leverans av slamhantering Karlskrona kommun

Karlskrona kommuns största avloppsreningsverk Koholmens avloppsreningsverk togs i drift 1997. Nu genomför Karlskorna kommun en större renovering och uppgradering av utrustningen för slamavvattning på verket. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att som en totalentreprenad utföra demontage av den gamla slamhanteringsutrustningen samt installera och driftsätta den nya utrustningen.

Projektet omfattar bland annat installation av ny mekanisk föravvattning samt silbandspress av fabrikat Dewaco, polymerberedning, torrslampumpning samt filtersystem för spolvatten. Econet Vatten & Miljötekniks leveransomfattning består av projektering samt levereras av maskinutrustning, el- och styrutrustning och byggnadsarbeten. Installationen av den nya utrustningen skall göras under tiden som den befintliga slamhanteringen är i drift så det ställs stora krav på samordning, säkerhet och god kommunikation under projektet.

Projektet startas omgående och anläggningen skall installeras och driftsättas under hösten/vintern. 

Ny slamhantering Koholmen ARV Karlskrona

 

2013-02-26 Projektledningsuppdrag för Trelleborgs kommun

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått projektledningsuppdrag av Trelleborgs kommun för deras biogasprojekt vid Smygehamns reningsverk. Målet med projektet är att befintligt avloppsreningsverk skall byggas om så att rötning av marina och limniska substrat kan utföras på reningsverket, exempel på substrat som skall rötas är alger, vass och musslor.

Econet Vatten & Miljöteknik AB kommer att utföra projektledningsuppdraget i samarbete med Biomil AB som har lång och gedigen erfarenhet av kretsloppslösningar för biogas och miljö med bland annat spetskompetens inom rötningsområdet, för vidare information se deras hemsida www.biomil.se.

Projektet kommer att startas upp omgående och löpa över tre år. 

Tång på stranden

 

2013-02-06 Leverans av gastorkningsanläggning till Skövde kommun

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av Skövde kommun att leverera gastorkningsutrustning till Stadskvarn avloppsreningsverkLeveransen omfattar bland annat gastork, kylaggregat, instrument, rör- och mekinstallationer samt byggnadsarbeten.

Arbetet med projektet påbörjas omedelbart och anläggningen skall vara färdigställd och driftsatt i början av Juni 2013.

Biogas flow code