2011-12-13 Leverans av biogastork

Econet Vatten & Miljöteknik levererar idag en gastork inklusive tryckstegring, kylning, kondensering och sänkning av daggpunkt för vidare transport av biogas i en markförlagd gasledning. Anläggningen skall leveras för användning i Brogas projektet.

Se mer info om om Brogas AB och projektet på Magnus Ahlsten och Ilse Hallgrens blogg samt artikel på bioenergiportalen. Se även Triventus hemsida för mer info. 

Anläggningen har monterats på plats hos oss i Landskrona med huvudkomponenter, rörinstallationer samt el & styrinstallationer för att få en snabb uppstart på plats.

Gastork Gotland

 

2011-12-09 Nytt uppdrag

Econet Vatten & Miljöteknik har fått en order av Södra Cell för en utredning av råvattenintag.

 

2011-12-01 Landskrona VMT byter namn

Landskrona Vatten & Miljöteknik byter namn till Econet Vatten & Miljöteknik

Econet VattenMiljöteknik Water for life 

 

ECONET vmt