2020-07-06 Om och tillbyggnad av slambehandling Lundåkra ARV

Lundåkra avloppsreningsverk (ARV) ligger söder om centrala Landskrona
Behandlingen av spillvatten på Lundåkra ARV består av mekanisk rening som efterföljs av biologisk
och kemisk rening. Reningsverket tar även emot externslam

Econet har vunnit en totalentreprenad för att förbättra funktionen och kapacitet för slamhanteringen vid Lundåkra avloppsreningsverk. Befintlig slamsilo ersätts med en ny slamsilo och i projektet ingår även utbyte och komplettering av skruvtransportörer och torrslampumpar.

Anläggningen skall vara färdigställd under 2020.

Tanum