2020-03-01 Ombyggnad av Resö avloppsreningsverk

Tanums kommun, pittoreskt beläget i norra Bohuslän, är den till ytan den största kommunen i Bohuslän. Resö avloppsreningsverk ska byggas ut med en ny biologisk rening placerad utomhus bredvid den befintlig biobädden som skall vara kvar som en reservprocess.

Inne i befintlig reningsverksbyggnad ska ny rensutrustning installeras för rening av inkommande avloppsvatten samt ny mekanisk förtjockare monteras för att hantera producerat slam.

Entreprenaden är en totalentreprenad och skall vara färdigställd under 2020.

Tanum