2020-02-29 Utbyggnad och ombyggnad av Knäred Vattenverk

Laholmsbuktens VA ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad samt Laholm.

Knäreds vattenverk ska byggas ut för en ökad driftsäkerheten samt högre kapacitet genom en komplettering av nya kolfilter samt genom att bygga om systemet för alkaliseringen (kalkdosering).

Leveransen är en totalentreprenad och omfattar projektering, leverans, komplett montage samt igångkörning och intrimning av de nya reningsstegen för dricksvattenproduktion.

Projektet kommer att färdigställas under 2020.

Knäred gammal kalksilo