2020-02-28 Långt bort i Ryssland

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av Econet OY att göra processdimensionering och leverera maskinutrustning för den biologiska reningen vid den nya externreningsanläggningen till ett pappers och massbruk i den vackra staden Ust Ilimsk i Irkutsk oblast Ryssland.

Den biologiska processen är en Biofilm Aktivslam anläggning med grovblåsiga luftare i Biofilm processen samt uppflyftbara finblåsiga luftare i Aktivslam processsen.

Maskinutrustningen tillverkas och kommer att leveras efter sommaren 2020.

UST Natur