2019-08-14 Montagestart SCA Munksund

Nu är det bara några veckor kvar tills montagearbetet vid SCA Munksund i Piteå börjar för utbyggnaden av deras nya luftningsbassäng. Under hösten kommer Econet Vatten & Miljöteknik att leverera bassängväggar, luftarsystem, rörsystem och instrumentering till den nya luftningsbassängen. Luftningsbassängen kommer att utföras som en selektor aktivslamprocess som vid behov i framtiden kan modifieras till en BAS process (Biofilm Aktiv Slam). Den totala biovolymen kommer vara 23 000 m3 med ett vätskedjup av 12 meter. I entreprenaden ingår även leverans och montage av blåsmaskiner samt en avgasningstank för att optimera inkommande flöde till den efterföljande befintliga eftersedimenteringen.

Montagearbetena kommer att vara slutförda under våren 2020 sedan är det uppstart och intrimning av den biologiska reningen fram till efter sommaren då anläggningen skall vara i full drift.

SCA Munksund