2019-06-14 Kyltorn Pappersbruk

Avloppsvatten från pappers och massbruk är normalt varma och kräver en kylning för att den efterföljande biologiska reningen skall fungera på ett optimalt sätt. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att levera, montera och på plats installera två stycken nya kyltorn som skall monteras under våren 2020 för att vara i drift när temperaturen stiger före sommaren. Kyltornen är specialanpassade med extra tvättsystem och speciallösningar anpassade speciellt för avloppsvatten från pappers och massaindustri. Respektive kyltorn är dimensionerat för att sänka temperaturen på avloppsvattnet från 47C ner till 34C vid ett flöde av 525 m3/h. 

Pappersbruk