2019-01-17 Ronneby Miljö & Teknik AB

 Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB att bygga om inloppspumpstation, rens- och sandhantering, externslammotagning vid Rustorp ARV.

Entreprenaden är en totalentreprenad och kommer bland annat att omfatta byte av befintliga snäckpumpar, rensgaller, rens- och tvättpress, sandavvattnare och sandskruv. Dessutom skall el och styrinstalltioner samt ventilation moderniseras i anläggningen för att ge en bättre arbetsmiljö

 

Ronneby miljöteknik