2019-05-06 Tjörns kommun Luktreducering Ängholmen ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att installera utrustning för luktreducering av avluften från avloppreningsverket och slamsilon vid Ängholmens ARV. Den befintliga utrustningen skall demonteras och ny utrustning som både använder UV samt Ozon för reduktion av lukter skall installeras. För en ytterligare polering och reduktion av lukter kommer även ett kolfilter att placeras för att optimera luktreduktionen.

Driftsättning kommer att ske under hösten 2019.

 

Tjörn luktreducering