2018-03-20 Nya omrörare rötkammare

Econet Vatten & Miljöteknik har fått en beställning av VA-Syd för renovering och ombyggnation av de befintliga rötkammarna på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Entreprenaden omfattar leverans och montage av bafflar, omrörare samt skumbrytare med tillhörande utrustning inklusive el installationer.

Projektet har startat och kommer avslutas 2018.

Sjölunda RK ritning web

2018-03-14 Luftarsystem Pappers & Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har sålt ett nytt komplett luftarsystem för luftning av aktivslam vid ett Pappers och massabruk. Det befiliga luftarsystemet kommer att demonteras och ett nytt underhållsfritt fast grovblåsigt luftarsystem kommer monteras i botten på bassängen. Leveransen är en totalentreprenad där luftarsystemet är dimensionerat för ett luftföde av 36 600 Nm3/h.

Projektet har startat och kommer avslutas före sommaren.

SCA Grovblås web2