Kontakt

 Telefon växel: +46 (0)40 10 50 70 

Fax: +46 (0)40 18 87 08

E-post:

Webb: www.econetgroup.se

Besöks- och postadress

Econet vmt kontor Singelgatan 12

Econet Vatten & Miljöteknik
Singelgatan 12
212 28 Malmö

Faktureringsadress

Econet Vatten & Miljöteknik AB
Lin0722 Scancloud
831 97 Östersund