Företaget

I december 2011 bytte Landskrona Vatten & Miljöteknik namn till Econet Vatten & Miljöteknik.

Genom en offensiv satsning med nytt kapital och genom ett strategiskt ägande från Econet Oy kan vi nyanställa personal med bred kompetens inom vatten och avloppsvattenbehandling och erbjuda egna produkter för hantering av vatten, slam och gas.

Econet Vatten & Miljöteknik kan erbjuda konsultation såsom utredningar, förstudier, dimensionering och projektledning. Econet Vatten & Miljöteknik erbjuder allt från komponentleveranser till kompletta turn key anläggningar i nära samarbete med slutkunden.

 

Econet Group har idag drygt ca 70 anställda placerade i Finland.  

Econet Group arbetar inom vatten och miljöteknik med konsultation och leverans av kompletta anläggningar. Kunder återfinns över hela världen, ca 55% går på export, både inom kommunal verksamhet samt inustriell verksamhet.

Historia

2002 bildades Econet när ledningen köpte loss verksamheten från Skanska Econet som inte önskade fokusera på vatten och miljöarbetet längre.

2005 förvärvades Slamex som leverar maskinutrustning för vatten, slam och renshantering.

2008 förvärvades 19% av GD Power Oy

2009 förvärvades YIT Environment som etablerades 1912

2010 förvärvades Siccotec Oy som fokuserar på industriell vattenhantering och oljeslam

2011 förvärvades Kone-Oskari Oy som arbetar med underhåll, reservdelar och serviceavtal.

2012 grundades Econet Consulting Ltd vilka arbetar med service, forskning, utveckling och pilotförsök

2013 förvärvades 70% av aktikapitalet i Dewaco Ltd, under 2018 förvärvades 100%

2013 förvärvades HTM Stainless mekanisk verkstad

2016 förvärvades Wiser som tillverkar utrustning för rening av gaser