Företaget

I december 2011 bytte Landskrona Vatten & Miljöteknik namn till Econet Vatten & Miljöteknik.

Genom en offensiv satsning med nytt kapital och genom ett strategiskt ägande från Econet Oy kan vi nyanställa personal med bred kompetens inom vatten och avloppsvattenbehandling och erbjuda egna produkter för hantering av vatten, slam och gas.

Econet Vatten & Miljöteknik kan erbjuda konsultation såsom utredningar, förstudier, dimensionering och projektledning. Econet Vatten & Miljöteknik erbjuder allt från komponentleveranser till kompletta turn key anläggningar i nära samarbete med slutkunden.

 

AVVAATECH Logo byline Liggande RGB

 

I oktober 2021 byter Econet Vatten & Miljöteknik namn till AVVAtech Vatten & Miljöteknik..

Se mer information om AVVATech på www.avvatech.se